ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 内衣经销商专区_内衣经销商管理培训中å¿?- 内衣加盟ç½?/title> <meta name="Keywords" content="缁忛攢鍟嗙鐞?鍐呰。缁忛攢鍟?缁忛攢鍟嗗煿璁?缁忛攢鍟嗗悕褰?鍔犵洘瀛﹀爞,搴楅摵杩愪綔,鎴愬姛妗堜緥,鍐呰。瀵艰喘,鍐呰。淇冮攢娉曞垯,鍐呰。鐢靛瓙鍟嗗姟,鍐呰。闄堝垪,鍐呰。閿€鍞" /> <meta name="Description" content="缁忛攢鍟嗕笓鍖烘槸鍐呰。鍔犵洘缃戞彁渚涘唴琛h涓氱粡閿€鍟嗗涔犵鐞嗗拰鍩硅鐨勯閬擄紝缁忛攢鍟嗛閬撴暀浣犳帉鎻″唴琛e姞鐩熸妧宸с€佸簵閾鸿繍浣溿€佸璐煡璇嗐€佺數瀛愬晢鍔$煡璇嗗強鍐呰。缁忛攢鍟嗘垚鍔熸渚嬨€佷績閿€鎶€宸ф渚嬨€侀檲鍒楄璁℃渚嬶紝骞舵彁渚涘唴琛e搧鐗岄攢鍞鍙傝€冦€? /> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml; url=http://3g.renhebaiyi.com/distributor/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5; url=http://3g.renhebaiyi.com/distributor/"> <meta name="mobile-agent" content="format=wml; url=http://3g.renhebaiyi.com/distributor/"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://renhebaiyi.com/style/global.css"> <link href="http://renhebaiyi.com/css/ny_css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/2014new/public.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://renhebaiyi.com/">»¶ÀÖÆåÅÆ</a></h1> <div id="0tblfgj1tn" class="headBox"> <div id="0tblfgj1tn" class="wrap"> <div id="0tblfgj1tn" class="siteLogo"> <div id="0tblfgj1tn" class="logo"> <a href="http://renhebaiyi.com/"> <img src="http://renhebaiyi.com/images/logo-t.png" width="170" height="90"></a> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="siteInfo"></div> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="icoNav"> <a class="ico3" id="qrbtn" href="javascript:void(0)">微信</a> <a class="ico6" href="http://renhebaiyi.com/Register.aspx" rel="nofollow" target="_blank">注册</a> <a class="ico7" href="http://renhebaiyi.com/login.aspx" rel="nofollow" target="_blank">登陆</a> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="Menu"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="http://renhebaiyi.com/brand/" title="内衣品牌">品牌</a></li> <li><a href="http://renhebaiyi.com/corp/" title="内衣企业">企业</a></li> <li><a href="http://renhebaiyi.com/product/" title="内衣样品">样品</a></li> <li><a href="http://renhebaiyi.com/trade/" title="内衣商机">商机</a></li> <li><a href="http://renhebaiyi.com/business/" title="内衣加盟">加盟</a></li> <li><a href="http://renhebaiyi.com/news/" title="内衣新闻">新闻</a></li> <li><a href="http://renhebaiyi.com/special/" title="内衣专题">专题</a></li> <!--<li><a href="http://renhebaiyi.com/photo/" title="内衣图库">图库</a></li>--> <li><a href="http://renhebaiyi.com/fashion/" title="内衣时尚">时尚</a></li> <li><a href="http://renhebaiyi.com/exposition/" title="内衣展会">展会</a></li> <li><a href="http://renhebaiyi.com/distributor/" title="内衣经销å•?>经销å•?/a></li> <li><a href="http://renhebaiyi.com/video/" title="内衣视频">视频</a></li> <li><a href="#">地区ç«?/a> <dl class="subsite"> <dt>地区ç«?/dt> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/shantou/">汕头内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/guangzhou/">广州内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/shenzheng/">深圳内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/dongwan/">东莞内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/foshan/">佛山内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/zhongshan/">中山内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/hangzhou/">杭州内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/shanghai/">上海内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/nanjing/">南京内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/jinan/">山东内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/beijing/">北京内衣</a></dd> <dd><a target="_blank" href="http://renhebaiyi.com/yiwu/">义乌内衣</a></dd> </dl> </li> <li class="ln14"><a href="#">分类ç«?/a> <dl class="subsite"> <dt>分类ç«?/dt> <dd><a target="_blank" href="http://lady.renhebaiyi.com/">女士内衣</a></dd> <dd></dd> <dd></dd> <dd></dd> <dd></dd> <dd></dd> <dd></dd> <dd>,<a href="http://renhebaiyi.com/business/gsmp/" target="_blank">港莎棉品</a>,<a href="http://renhebaiyi.com/business/sunei/" target="_blank">苏内之家</a>,<a href="http://renhebaiyi.com/business/lishidaier/" target="_blank">丽诗黛尔</a>,<a href="http://renhebaiyi.com/business/dunifen/" target="_blank">杜妮èŠ?/a>,<a href="http://renhebaiyi.com/business/dunifen/" target="_blank">杜妮èŠ?/a>,<a href="http://renhebaiyi.com/business/BD/" target="_blank">BD</a>,<a href="http://renhebaiyi.com/business/qgmy/" target="_blank">亲闺密语</a> </i> </div> </div> <ul class="ul-banner"> <ul class="clearfix"> <script type="text/javascript"> document.write("<scr"+"ipt>var AdvID = \"A03-11\";</sc"+"ript>"); document.write("<scr"+"ipt src=\"http://renhebaiyi.com/js/Adv.js\"></sc"+"ript>"); </script> </ul> </ul> <dl class="news-nav3"> <h2>内衣经销商学é™?/h2> <dt><a href="http://renhebaiyi.com/distributor/cid-002003008/list.html">经营管理</a><a href="http://renhebaiyi.com/distributor/cid-002003009/list.html">品牌营销</a><a href="http://renhebaiyi.com/distributor/cid-002003002/list.html">店铺运营</a><a href="http://renhebaiyi.com/distributor/cid-002003004/list.html">促销导购</a><a href="http://renhebaiyi.com/distributor/cid-002003007/list.html">电商学院</a><a href="http://renhebaiyi.com/distributor/cid-002003003/list.html">成功故事</a><a href="http://renhebaiyi.com/orders/">内衣订货ä¼?/a><a href="http://renhebaiyi.com/distributor/dealerlist.html">内衣经销å•?/a><a href="http://renhebaiyi.com/Login.aspx">加入经销商联ç›?/a> </dt> <dd> <a href="http://renhebaiyi.com/distributor/trade-1/list.html">女士内衣</a>â”? <a href="http://renhebaiyi.com/distributor/trade-5/list.html">塑身美体</a>â”? <a href="http://renhebaiyi.com/distributor/trade-7/list.html">情趣内衣</a>â”? <a href="http://renhebaiyi.com/distributor/trade-4/list.html">å®?å±?æœ?/a>â”? <a href="http://renhebaiyi.com/distributor/trade-3/list.html">男士内衣</a>â”? <a href="http://renhebaiyi.com/distributor/trade-2/list.html">保暖内衣</a>â”? <a href="http://renhebaiyi.com/distributor/trade-6/list.html">泳装泳裤</a>â”? <a href="http://renhebaiyi.com/distributor/trade-8/list.html">其他</a> </dd> </dl> <div id="0tblfgj1tn" class="w2-990"> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-hot"> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-hot-photo"> <div id="0tblfgj1tn" class="slider_wrap"> <div id="slider_box"> <ul id="contentList"> <li><a href="http://renhebaiyi.com/news/107365.html" target='_blank'><img src="http://img.renhebaiyi.com/images/nopic3.jpg" alt="国庆内衣促销方案该如何设计才有效" /></a><div id="0tblfgj1tn" class="mask"></div><div id="0tblfgj1tn" class="comt"><h3><a href="http://renhebaiyi.com/news/107365.html" target='_blank'>国庆内衣促销方案该如何设计才有效</a></h3><p></p></div></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/106954.html" target='_blank'><img src="http://img.renhebaiyi.com/images/nopic3.jpg" alt="内衣开店要学会分析品牌的优åŠ? /></a><div id="0tblfgj1tn" class="mask"></div><div id="0tblfgj1tn" class="comt"><h3><a href="http://renhebaiyi.com/news/106954.html" target='_blank'>内衣开店要学会分析品牌的优åŠ?/a></h3><p></p></div></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/107090.html" target='_blank'><img src="http://img.renhebaiyi.com/images/nopic3.jpg" alt="经验分享:来自内衣销售员的自è¿? /></a><div id="0tblfgj1tn" class="mask"></div><div id="0tblfgj1tn" class="comt"><h3><a href="http://renhebaiyi.com/news/107090.html" target='_blank'>经验分享:来自内衣销售员的自è¿?/a></h3><p></p></div></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/106990.html" target='_blank'><img src="http://img.renhebaiyi.com/images/nopic3.jpg" alt="如何正确挑选少女内衣?" /></a><div id="0tblfgj1tn" class="mask"></div><div id="0tblfgj1tn" class="comt"><h3><a href="http://renhebaiyi.com/news/106990.html" target='_blank'>如何正确挑选少女内衣?</a></h3><p></p></div></li> </ul> </div> <ul id="previewList"> <li>1</li> <li>2</li> <li>3</li> <li>4</li> </ul> </div> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-hot-list"> <h3><em>热门推荐</em></h3> <dl class="jxs-dl1"> <dt><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/137786.html" target="_blank">BD内衣贵不贵,开家BD内衣店赚钱吗ï¼?/a></b><em>四月草长莺飞,正是一个做事业的好时节ã€?/em></dt><dt><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/137785.html" target="_blank">内衣十大品牌,玫瑰春天内衣受女性们好评</a></b><em>玫瑰春天内衣凭借优质的产品质量,广阔的市场前景,丰厚的代理待遇,强大的代理优势,为您打开财富之门,让您创业投资不再难ã€?/em></dt> <dd><a href="http://renhebaiyi.com/news/104523.html" target="_blank">内衣加盟店经营技巧有哪些要掌æ?/a></dd><dd><a href="http://renhebaiyi.com/news/104453.html" target="_blank">她设计的家居服美得像是一幅画</a></dd><dd><a href="http://renhebaiyi.com/news/104451.html" target="_blank">环球旅游“铸造”的内衣品牌——Fred & Ginger</a></dd><dd><a href="http://renhebaiyi.com/news/103366.html" target="_blank">闺秘内衣:内衣店营销业绩的提升法åˆ?/a></dd><dd><a href="http://renhebaiyi.com/news/103350.html" target="_blank">伊美丽人5个步骤,帮你招聘到一名优秀的导购!</a></dd><dd><a href="http://renhebaiyi.com/news/103348.html" target="_blank">亲闺密语教你店铺如何吸引客人眼球</a></dd><dd><a href="http://renhebaiyi.com/news/103204.html" target="_blank">内衣连锁店该如何做好库存管理</a></dd> </dl> </div> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="right"> <div id="0tblfgj1tn" class="r3"> <h3><b class="jxs-b1"><a href="/distributor/dealerlist.html">经销商推è?/a></b></h3> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" class="jxs-table"> <tr> <td width="27%" bgcolor="#f5f5f5"><b>姓名</b></td> <td width="26%" bgcolor="#f5f5f5"><b>省份</b></td> <td width="29%" bgcolor="#f5f5f5"><b>城市</b></td> <td bgcolor="#f5f5f5"><b>查看</b></td> </tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=9E36407F96914769' target='_blank'>王×Ã?/a></td><td>黑龙æ±?/td><td>大庆å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=9E36407F96914769' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=18AA3264D5458495' target='_blank'>小×Ã?/a></td><td>湖南</td><td>湘西土家族苗族自治州</td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=18AA3264D5458495' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=E5AA967A15A9ED7B' target='_blank'>严×Ã?/a></td><td>湖南</td><td>常德å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=E5AA967A15A9ED7B' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=98DBC50B172B1D3C' target='_blank'>夏×Ã?/a></td><td>江西</td><td>九江å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=98DBC50B172B1D3C' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=BD1DCC57F8E5826A' target='_blank'>李×Ã?/a></td><td>江苏</td><td>无锡å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=BD1DCC57F8E5826A' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=034B876D46704B95' target='_blank'>刘×Ã?/a></td><td>湖南</td><td>长沙å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=034B876D46704B95' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=915C49C9102F3353' target='_blank'>贾×Ã?/a></td><td>河北</td><td>邢台å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=915C49C9102F3353' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=642F1161A8E5E454' target='_blank'>周×Ã?/a></td><td>四川</td><td>广安å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=642F1161A8E5E454' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=448A0C68580275B3' target='_blank'>巴×Ã?/a></td><td>内蒙å?/td><td>巴彦淖尔å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=448A0C68580275B3' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=C03623B9C714E3A1' target='_blank'>王×Ã?/a></td><td>福建</td><td>福州å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=C03623B9C714E3A1' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=9F6FB90BA02AD6C9' target='_blank'>张×Ã?/a></td><td>四川</td><td>成都å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=9F6FB90BA02AD6C9' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=62AD701AE69CF853' target='_blank'>曹×Ã?/a></td><td>四川</td><td>雅安å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=62AD701AE69CF853' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=9A326FD002DA19B7' target='_blank'>丽×Ã?/a></td><td>山西</td><td>运城å¸?/td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=9A326FD002DA19B7' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> <tr><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=210CFC9DAC317612' target='_blank'>周×Ã?/a></td><td>湖南</td><td>张家界市</td><td><a href='/distributor/dealerView.aspx?id=210CFC9DAC317612' target='_blank'><font color='#cc0099'>查看</font></a></td></tr> </table> <div id="0tblfgj1tn" class="clear"></div> </div> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="clear"></div> <ul class="ul-banner"> <ul class="clearfix"> <script type="text/javascript"> document.write("<scr"+"ipt>var AdvID = \"A12-21\";</sc"+"ript>"); document.write("<scr"+"ipt src=\"http://renhebaiyi.com/js/Adv.js\"></sc"+"ript>"); </script> </ul> </ul> <div id="0tblfgj1tn" class="f12"> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-lr"> <div id="0tblfgj1tn" class="jx_top"> <h3><b class="jxs-b2">店铺运营</b></h3></em> </div> <ul class="jxs-ul7"> </ul> <ul class="jxs-ul8"> <li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/104523.html" target="_blank">内衣加盟店经营技巧有哪些要掌æ?/a></b><em>想要开一家内衣加盟店,经营技巧是很重要的,那么如何开好一家内衣店,经营一家内衣店又需要哪些条件呢?对于这些问题还有很多正在经营内衣加盟店的创业者们都不了解,想要自己的店铺更赚钱,就来一起了解分享一下相关的经营技巧吧</em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/92057.html" target="_blank">2014年最具潜力投资加盟内衣品ç‰?/a></b><em>  2014年,新的起点,许多曾经外出打工的人因为家的原因,因为对家人的牵挂,在过完年之后,都不太愿意出外打工,想留在家里做点生意,多陪陪家人。但摆在她们面前的现实问题就是该做什么生意比较好笔者觉得做投资加盟是一个不错的选择,当然了做投资加盟也不要盲目,要选择好的项目。据笔者了解,2013年国内品牌内衣加盟行业发展得非常好,而且在未来品牌内衣加盟行业发展前景也十分广阔ã€?/em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/90550.html" target="_blank">开好内衣加盟店需要了解这些趋åŠ?/a></b><em>中国内衣行业发生了新变化,市场竞争将不断发展,也是产品竞争的发展,影响产品销售的原因很多,在不同阶段不同属性占有影响的比例不一样,而想要做或在做内衣加盟店就更加需要了解这äº?/em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/83626.html" target="_blank">韩丽尔:内衣加盟商如何选货ï¼?/a></b><em>一个内衣店赚不赚钱,选货是关键。那么作为一名内衣加盟商——你应该如何选货,怎样才能选对质优价廉的产品,怎样与加盟总部打交é?这些技巧,你是否懂å‘?下面由韩丽尔内衣和大家分享一下内衣产品的选货技巧ã€?/em></li> </ul> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-lr" style="float:right;"> <div id="0tblfgj1tn" class="jx_top"> <h3><b class="jxs-b3">内衣订货ä¼?/b></h3> </div> <ul class="jxs-ul2"> <li><b><a href="/orders/orderview/620.html" target="_blank">2019å¹?æœ?0日浙江港莎棉品招商会诚邀您莅ä¸?/a></b><em>举办时间ï¼?019/8/20   举办地址:浙江义ä¹?  <a href="/orders/orderview/620.html" target="_blank">查看详情>></a></em></li><li><b><a href="/orders/orderview/619.html" target="_blank">【相约珍妮芬●共赢财富】河南郑州分享会邀请函ï¼?/a></b><em>举办时间ï¼?019/8/5   举办地址:河南郑州红珊瑚大酒åº?  <a href="/orders/orderview/619.html" target="_blank">查看详情>></a></em></li><li><b><a href="/orders/orderview/618.html" target="_blank">邀请函|女人å¿?019秋冬新品发布会诚邀您莅临赏æž?/a></b><em>举办时间ï¼?019/4/10   举办地址:广东东莞市凤岗镇嘉辉会酒店   <a href="/orders/orderview/618.html" target="_blank">查看详情>></a></em></li><li><b><a href="/orders/orderview/617.html" target="_blank">珍妮芬于江苏徐州举办招商会,诚邀你的参与</a></b><em>举办时间ï¼?019/3/18   举办地址:苏徐州嘉利国际大酒åº?  <a href="/orders/orderview/617.html" target="_blank">查看详情>></a></em></li><li><b><a href="/orders/orderview/615.html" target="_blank">SHOWDAY秀黛大事件 | 2019 春夏订货会邀请函</a></b><em>举办时间ï¼?018/10/10   举办地址:杭州萧山金城路1618号萧山瑞莱克斯大酒店   <a href="/orders/orderview/615.html" target="_blank">查看详情>></a></em></li><li><b><a href="/orders/orderview/613.html" target="_blank">9æœ?1日,济南明珠怡和大酒店,珍妮èŠ?018新品分享会,虚位待群雄!</a></b><em>举办时间ï¼?018/9/11   举办地址:山东济南明珠怡和大酒åº?  <a href="/orders/orderview/613.html" target="_blank">查看详情>></a></em></li><li><b><a href="/orders/orderview/612.html" target="_blank">女人å¿?019春夏新品发布ä¼?æœ?号即将在广东东莞举行 邀您前来!</a></b><em>举办时间ï¼?018/9/9   举办地址:广东东èŽ?  <a href="/orders/orderview/612.html" target="_blank">查看详情>></a></em></li> </ul> </div> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="f12"> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-lr"> <div id="0tblfgj1tn" class="jx_top"> <h3><b class="jxs-b4">促销导购</b></h3> </div> <ul class="jxs-ul7"> </ul> <ul class="jxs-ul8"> <li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/83687.html" target="_blank">美国零售商购物季拟打价格折扣æˆ?/a></b><em>美国年底购物季到来,不过今年除非有吸引力够强的跳楼大甩卖,否则恐怕很难指望美国人愿意大肆消费。美å›?家最大消费电子产品零售商百思买、沃尔玛、Target和史泰博均承诺,假日购物季大部分时间店内产品价格优惠不逊于竞争对手ã€?/em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/73148.html" target="_blank">都市丽衣分享三要ç‚?助您成功销å”?/a></b><em>内衣是人体的“第二肌肤”,近年来其发展势头很强劲,竞争越来越激烈,大街小巷的内衣店也越来越多,那么如何才能脱颖而出å‘?都市丽衣在众多值得关注的问题中选取了销售这一点来与您分享ã€?/em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/72725.html" target="_blank">多喜爱专卖店的客户服务六部曲</a></b><em> 规范的客户服务流程有助于建立良好的客情关系,体现品牌服务,提升品牌形象,多喜爱家纺专卖店专门建立了自己一系列专业化、系统化的标准的规范的客服流程。多喜爱家纺客户服务六部曲教你做好客户服务ã€?/em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/69904.html" target="_blank">终端服装店如何留住顾å®?/a></b><em>服饰门店销售应该有创新意识,不能总是用一成不变的语言与思维去应对顾客不断变化的需求和越来越挑剔的要求ã€?/em></li> </ul> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-lr" style="float:right;"> <div id="0tblfgj1tn" class="jx_top"> <h3><b class="jxs-b5">陈列展示</b></h3> </div> <ul class="jxs-ul3"> <li><a href="/photo/photoView/36973.html" class="border-block" target="_blank"><img src="http://img.renhebaiyi.com/images/nopic.gif" alt="内衣品牌诗曼èŠ?018新品" /></a><b><a href="/photo/photoView/36973.html" target="_blank">内衣品牌诗曼èŠ?018新品</a></b></li><li><a href="/photo/photoView/36972.html" class="border-block" target="_blank"><img src="http://img.renhebaiyi.com/images/nopic.gif" alt="内衣品牌闺秘2018新品" /></a><b><a href="/photo/photoView/36972.html" target="_blank">内衣品牌闺秘2018新品</a></b></li><li><a href="/photo/photoView/36971.html" class="border-block" target="_blank"><img src="http://img.renhebaiyi.com/images/nopic.gif" alt="内衣品牌玫瑰春天2018新品" /></a><b><a href="/photo/photoView/36971.html" target="_blank">内衣品牌玫瑰春天2018新品</a></b></li><li><a href="/photo/photoView/36970.html" class="border-block" target="_blank"><img src="http://img.renhebaiyi.com/images/nopic.gif" alt="内衣品牌港莎棉品2018新品" /></a><b><a href="/photo/photoView/36970.html" target="_blank">内衣品牌港莎棉品2018新品</a></b></li><li><a href="/photo/photoView/36969.html" class="border-block" target="_blank"><img src="http://img.renhebaiyi.com/images/nopic.gif" alt="6IXTY8IGHT2018ä¿? /></a><b><a href="/photo/photoView/36969.html" target="_blank">6IXTY8IGHT2018ä¿?/a></b></li><li><a href="/photo/photoView/36968.html" class="border-block" target="_blank"><img src="http://img.renhebaiyi.com/images/nopic.gif" alt="土耳其泳装品牌Zeki Tri" /></a><b><a href="/photo/photoView/36968.html" target="_blank">土耳其泳装品牌Zeki Tri</a></b></li> </ul> </div> </div> <ul class="ul-banner"> <ul class="clearfix"> <script type="text/javascript"> document.write("<scr"+"ipt>var AdvID = \"A22-31\";</sc"+"ript>"); document.write("<scr"+"ipt src=\"http://renhebaiyi.com/js/Adv.js\"></sc"+"ript>"); </script> </ul> </ul> <div id="0tblfgj1tn" class="f12"> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-lr"> <div id="0tblfgj1tn" class="jx_top"> <h3><b class="jxs-b6">经营管理</b></h3> </div> <ul class="jxs-ul7"> </ul> <ul class="jxs-ul8"> <li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/88242.html" target="_blank">曹伟明:谈爱马仕的管理哲å­?/a></b><em> </em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/83581.html" target="_blank">李家巷镇推纺织印染行业转型升çº?/a></b><em>日前,浙江金三发非织造布有限公司新引进的两条水刺布生产线,进入了调试阶段。“这是目前国内最大的水刺非织造布生产线,不仅能节能降耗、提升质检,而且水刺布产量能实现翻一番。”金三发非织造布公司总经理邸道佩介绍说,这两条生产线将在年底投产。今年该公司扩建水刺非织造布1万吨项目,达产后年产值可è¶?亿元ã€?/em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/83531.html" target="_blank">种植复杂成本高德州面临失棉境åœ?/a></b><em>在H&M、ZARA及优衣库等服装快消品牌店里,越南、印尼等产地标识已经频现,“MADE IN CHINA”的市场份额正被逐渐侵蚀。若按亩产籽æ£?50斤、平均售ä»?.25å…?斤计算,亩产å€?912元,若按农民种自己的土地、自己拾棉花计算,不包括人工费,扣除直接种植成本538å…?亩,亩收ç›?374元ã€?/em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/83522.html" target="_blank">科技创新:做与不做的悖论</a></b><em>近半生时间从事纺织品研发的施楣梧认为,作为创新主体,企业应当意识到只有不可替代的产品才能带来高利润。与长期在军队工作的施楣梧不同,以四川省纺织科学研究院院长蒲宗耀为代表的地方科研机构在创新方面阻力较大ã€?/em></li> </ul> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-lr" style="float:right;"> <div id="0tblfgj1tn" class="jx_top"> <h3><b class="jxs-b7">电商学院</b></h3></div> <ul class="jxs-ul1"> </ul> <div id="0tblfgj1tn" class="h15"></div> <ul class="jxs-ul5"> <li><a href="http://renhebaiyi.com/news/97158.html" target="_blank">马克华菲的电商渠道定位把电商做成“店商â€?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/97070.html" target="_blank">高大上的电商巨头为何恋上Low逼的刷墙ï¼?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/96970.html" target="_blank">O2O电商服务商为何能拿到5000万融èµ?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/96848.html" target="_blank">潮牌holymoly另类布局:男装线上女装线ä¸?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/89151.html" target="_blank">化妆品牌欧莱雅与eBay协议和解</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/83689.html" target="_blank">上海太平洋百货将试水O2O</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/83686.html" target="_blank">微信遭淘宝封杀无法直接进入店铺</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/83636.html" target="_blank">青岛商家å?2提前20天造势</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/83566.html" target="_blank">双十一背后危机电商还能狂欢多久</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/83497.html" target="_blank">电商“双十一”逆袭零售业的五年</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/83491.html" target="_blank">商务部出台十项措施促电子商务发展</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/83484.html" target="_blank">双十二淘宝红åŒ?äº?比传闻缩æ°?/a></li> </ul> </div> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="f12"> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-lr"> <div id="0tblfgj1tn" class="jx_top"> <h3><b class="jxs-b8">品牌营销</b></h3></div> <ul class="jxs-ul7"> </ul> <ul class="jxs-ul8"> <li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/92035.html" target="_blank">乔峰上任烧天çŒ?三把ç?:"劫客"唯品ä¼?/a></b><em>  3æœ?7日消息,有知情人士向亿邦动力网透露了天猫近期的几个重大策略调整,其中,唯品会成为天猫团队重点“挖角”的对象,唯品会上的优质卖家已基本被天猫锁定ã€?/em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/92034.html" target="_blank">艺术融入品牌,重建消费连接-对话粉蓝衣橱董事长李é£?/a></b><em>  每年三月举办的中国服装论坛被誉为中国服装界的“行业风向标”,是国内最高规格的行业发展方向探讨会议。作为近年来“以跨界运作模式”引领了服装品牌发展趋势的深圳粉蓝衣橱时尚集团,已经连续两年受邀参加此论坛ã€?/em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/92025.html" target="_blank">韩都衣舍等淘品牌关键转型</a></b><em>  曾在零散的淘宝集市因拥有自主设计而卖得风生水起的“淘品牌”,现在却走到了生死存亡的交叉口。随着越来越多传统品牌甚至国际大牌进入天猫,海量重营销、轻产品的淘品牌们开始被整合,甚至有观点认为淘品牌将åœ?-10年后消失ã€?/em></li><li><b><a href="http://renhebaiyi.com/news/91104.html" target="_blank">浪漫季节教您如何选择内衣品牌</a></b><em>近来年很多投资者瞄准了内衣市场,觉得内衣是一个比较好的投资项目。相对其他行业来说,内衣存在的投资风险确实小很多,不过风险和回报是挂钩的,低风险必然回报不可能是惊天的ã€?/em></li> </ul> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-lr" style="float:right;"> <div id="0tblfgj1tn" class="jx_top"> <h3><b class="jxs-b9">成功故事</b></h3></div> <ul class="jxs-ul1"> </ul> <div id="0tblfgj1tn" class="h15"></div> <ul class="jxs-ul5"> <li><a href="http://renhebaiyi.com/news/104453.html" target="_blank">她设计的家居服美得像是一幅画</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/104451.html" target="_blank">环球旅游“铸造”的内衣品牌——Fred & Ginger</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/85745.html" target="_blank">海归卖内衣销售超10äº?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/82874.html" target="_blank">大学生创业收快é€?“双十一”日èµ?00å…?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/73438.html" target="_blank">纯爷们卖内衣靠支铁打的“娘子军â€?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/72456.html" target="_blank">宅男创业:从卖内衣打底裤到年营业é¢?000ä¸?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/70050.html" target="_blank">诗曼芬内衣加盟店优雅开业â€?大法宝”日营业额过ä¸?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/67722.html" target="_blank">小泳装:凝练城市精神 撬动海上传奇</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/67064.html" target="_blank">门外汉用20年成株洲服饰领军äº?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/66885.html" target="_blank">服装品牌转身推开国内市场大门</a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/66799.html" target="_blank">东莞服装:苦练“品牌”内åŠ?/a></li><li><a href="http://renhebaiyi.com/news/66759.html" target="_blank">揭秘大码服装店的成功生意ç»?/a></li> </ul> </div> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="f12"> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-lr"> <div id="0tblfgj1tn" class="jx_top"> <h3><b class="jxs-b10">T台新å“?/b></h3></div> <ul class="jxs-ul3"> </ul> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="jxs-lr" style="float:right;"> <div id="0tblfgj1tn" class="jx_top"> <h3><b class="jxs-b11">推荐展会</b></h3> </div> <ul class="jxs-ul6"> <li><b><a href="/exposition/display/5812.html" target="_blank">2020上海国际生活时尚内衣展览ä¼?/a></b><em>展会时间ï¼?020/3/2-4 主办方:上海歌华展览服务有限公司</em></li><li><b><a href="/exposition/display/5729.html" target="_blank">2019ç¬?01届中国针棉织品交易会/中国生活纺织品博览会</a></b><em>展会时间ï¼?019/4/20-22 主办方:中国纺织品商业协ä¼?/em></li><li><b><a href="/exposition/display/5730.html" target="_blank">2019ç¬?01届中国针棉织品交易会</a></b><em>展会时间ï¼?019/4/20-22 主办方:中国纺织品商业协ä¼?/em></li><li><b><a href="/exposition/display/4191.html" target="_blank">2018年香港时装节秋冬系列</a></b><em>展会时间ï¼?018/1/15-18 主办方:香港贸发局</em></li><li><b><a href="/exposition/display/1880.html" target="_blank">2017中国(郑州)国际高端袜业、内衣展示交易会</a></b><em>展会时间ï¼?017/5/26-28 主办方:中服协针织委员会 河南省服装行业协ä¼?河南内衣协会 河南省针织协ä¼?/em></li><li><b><a href="/exposition/display/832.html" target="_blank">2017ç¬?9届中国针棉织品交易会</a></b><em>展会时间ï¼?017/3/3-5 主办方:中国纺织品商业协ä¼?/em></li><li><b><a href="/exposition/display/800.html" target="_blank">ç¬?8届中国针棉织品交易会主题</a></b><em>展会时间ï¼?016/3/15-17 主办方:中国纺织品商业协ä¼?/em></li><li><b><a href="/exposition/display/745.html" target="_blank">2015ç¬?4届中国国际服装服饰博览会</a></b><em>展会时间ï¼?015/10/13-15 主办方:中国服装协会 中国国际贸易中心股份有限公司</em></li><li><b><a href="/exposition/display/747.html" target="_blank">上海国际内衣泳装原辅料展</a></b><em>展会时间ï¼?015/10/12-13 主办方:欧罗维特亚洲有限公司</em></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="0tblfgj1tn" class="footer"> <div id="0tblfgj1tn" class="footer-nav"> <a href="http://renhebaiyi.com/about/" >关于我们</a>|<a href="http://renhebaiyi.com/about/services/" >服务项目</a>|<a href="http://renhebaiyi.com/about/news/" >本网动æ€?/a>|<a href="http://renhebaiyi.com/about/contact/" >联系我们</a> </div> <ul> <li><font color="red">国家重点领域高新技术企ä¸?/font></li> <li>工业信息化运行形势样本企ä¸?/li> <li><font color="red">商务部商贸服务典型企ä¸?/font></li> <li>浙江省科技型中小企ä¸?/li> <li><font color="red">浙江省成长性电子商务企ä¸?/font></li> <li>杭州市大学生见习训练见习基地</li> <li>杭州市新兴商贸服务业示范企业</li> <li>浙商投资潜力企业</li> <li>浙江省电子商务协会会员单ä½?/li> <li>杭州市电子商务协会理事单ä½?/li> </ul> 内衣加盟ç½?版权所æœ?2001-2019 </div> </div> <script src="http://renhebaiyi.com/Js/jquery-1.10.2.min.js"></script> <script src="http://renhebaiyi.com/Js/jquery.SuperSlide.2.1.js"></script> <!--通用头部--> <div id="0tblfgj1tn" class="mask"></div> <div id="0tblfgj1tn" class="nyqr"> <div id="0tblfgj1tn" class="nyqr-inner"><a href="javascript:void(0)" class="nyqr-close">关闭</a></div> <img src="http://renhebaiyi.com/images/nyqr.jpg"> </div> <script language="javascript" src="http://renhebaiyi.com/js/MSClass.js"></script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='hi49t'><p id='hi49t'><optgroup id='hi49t'></optgroup></p></q><form id='hi49t'></form><ol id='hi49t'><th id='hi49t'><legend id='hi49t'></legend></th><bdo id='hi49t'><optgroup id='hi49t'></optgroup></bdo></ol><dl id='hi49t'><tt id='hi49t'><tr id='hi49t'></tr></tt><address id='hi49t'><th id='hi49t'></th></address></dl><style id='hi49t'><dt id='hi49t'></dt><dir id='hi49t'></dir></style><dd id='hi49t'></dd><dl id='hi49t'><sup id='hi49t'></sup></dl><table id='hi49t'><p id='hi49t'><optgroup id='hi49t'><tbody id='hi49t'><p id='hi49t'><dir id='hi49t'><div id='hi49t'><center id='hi49t'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='hi49t'><abbr id='hi49t'><blockquote id='hi49t'><i id='hi49t'><select id='hi49t'><td id='hi49t'><u id='hi49t'><ol id='hi49t'></ol><big id='hi49t'><big id='hi49t'></big></big></u><pre id='hi49t'><kbd id='hi49t'></kbd></pre><del id='hi49t'></del></td><button id='hi49t'><noframes id='hi49t'><option id='hi49t'></option><select id='hi49t'><span id='hi49t'><form id='hi49t'></form></span><dd id='hi49t'></dd></select><dt id='hi49t'></dt></noframes><del id='hi49t'><noframes id='hi49t'></noframes></del></button><kbd id='hi49t'></kbd><form id='hi49t'></form><button id='hi49t'><noframes id='hi49t'><style id='hi49t'><big id='hi49t'><i id='hi49t'></i><tbody id='hi49t'></tbody></big></style><abbr id='hi49t'></abbr></noframes></button></select></i><li id='hi49t'></li></blockquote></abbr><address id='hi49t'></address></abbr><address id='hi49t'><sub id='hi49t'><big id='hi49t'><tt id='hi49t'><bdo id='hi49t'><acronym id='hi49t'></acronym></bdo><label id='hi49t'><abbr id='hi49t'></abbr><em id='hi49t'><pre id='hi49t'></pre><address id='hi49t'><small id='hi49t'></small></address></em></label><center id='hi49t'><span id='hi49t'><b id='hi49t'></b></span></center><option id='hi49t'><bdo id='hi49t'><select id='hi49t'><strong id='hi49t'><q id='hi49t'><sup id='hi49t'><abbr id='hi49t'></abbr></sup><p id='hi49t'></p></q><span id='hi49t'><tfoot id='hi49t'><ul id='hi49t'><div id='hi49t'><style id='hi49t'><dir id='hi49t'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='hi49t'><form id='hi49t'></form></q></span><noframes id='hi49t'><p id='hi49t'><sup id='hi49t'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='hi49t'></option><li id='hi49t'></li></big><strong id='hi49t'></strong></sub></address><ol id='hi49t'><font id='hi49t'></font><dl id='hi49t'></dl></ol><option id='hi49t'></option><th id='hi49t'></th><li id='hi49t'></li><center id='hi49t'><u id='hi49t'></u></center><del id='hi49t'></del><tfoot id='hi49t'></tfoot><p id='hi49t'><strike id='hi49t'></strike><fieldset id='hi49t'></fieldset></p><tr id='hi49t'><bdo id='hi49t'><ul id='hi49t'></ul></bdo></tr><th id='hi49t'><tfoot id='hi49t'><p id='hi49t'><thead id='hi49t'><dfn id='hi49t'></dfn></thead></p><strong id='hi49t'></strong><th id='hi49t'></th></tfoot></th><u id='hi49t'><blockquote id='hi49t'></blockquote></u><b id='hi49t'><address id='hi49t'></address></b><ins id='hi49t'><table id='hi49t'><strike id='hi49t'><tfoot id='hi49t'><ins id='hi49t'></ins></tfoot><strike id='hi49t'><small id='hi49t'><div id='hi49t'></div></small></strike></strike><optgroup id='hi49t'><big id='hi49t'><abbr id='hi49t'></abbr></big><kbd id='hi49t'><q id='hi49t'></q></kbd></optgroup></table><big id='hi49t'></big></ins><sub id='hi49t'></sub><q id='hi49t'><kbd id='hi49t'></kbd><dt id='hi49t'></dt></q><big id='hi49t'><pre id='hi49t'><code id='hi49t'></code><del id='hi49t'><fieldset id='hi49t'></fieldset></del><big id='hi49t'><dt id='hi49t'></dt></big><bdo id='hi49t'></bdo></pre></big><noscript id='hi49t'></noscript><acronym id='hi49t'></acronym><div id='hi49t'><tr id='hi49t'><b id='hi49t'></b></tr></div><dl id='hi49t'></dl><tbody id='hi49t'><p id='hi49t'><noframes id='hi49t'></noframes></p><u id='hi49t'></u></tbody><dt id='hi49t'></dt><dd id='hi49t'></dd><big id='hi49t'></big><pre id='hi49t'></pre><dir id='hi49t'><optgroup id='hi49t'><select id='hi49t'></select></optgroup></dir><font id='hi49t'><ol id='hi49t'><dir id='hi49t'><dl id='hi49t'></dl><thead id='hi49t'></thead></dir></ol></font><pre id='hi49t'><tr id='hi49t'><q id='hi49t'><fieldset id='hi49t'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='hi49t'><td id='hi49t'><strong id='hi49t'><style id='hi49t'><acronym id='hi49t'></acronym><pre id='hi49t'><pre id='hi49t'><dir id='hi49t'><label id='hi49t'><noframes id='hi49t'></noframes></label></dir><strike id='hi49t'></strike></pre></pre></style></strong><th id='hi49t'><dir id='hi49t'><dt id='hi49t'><b id='hi49t'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='hi49t'></sub><th id='hi49t'></th><legend id='hi49t'></legend><style id='hi49t'></style><i id='hi49t'></i><optgroup id='hi49t'></optgroup><noscript id='hi49t'><q id='hi49t'><tfoot id='hi49t'><td id='hi49t'><b id='hi49t'></b></td></tfoot><pre id='hi49t'><code id='hi49t'></code><del id='hi49t'><form id='hi49t'></form></del><address id='hi49t'></address></pre></q></noscript><dfn id='hi49t'></dfn><optgroup id='hi49t'></optgroup><address id='hi49t'><sub id='hi49t'></sub></address><abbr id='hi49t'><ul id='hi49t'><big id='hi49t'><tbody id='hi49t'><dir id='hi49t'><tfoot id='hi49t'></tfoot><abbr id='hi49t'><noscript id='hi49t'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='hi49t'></tr></big></ul></abbr><dl id='hi49t'></dl><div id='hi49t'></div><div id='hi49t'><ol id='hi49t'></ol></div><i id='hi49t'></i><i id='hi49t'><strong id='hi49t'><sup id='hi49t'></sup><span id='hi49t'><strong id='hi49t'></strong><strong id='hi49t'></strong></span><option id='hi49t'><noscript id='hi49t'></noscript></option></strong></i><abbr id='hi49t'></abbr><ul id='hi49t'></ul><bdo id='hi49t'><div id='hi49t'></div></bdo><pre id='hi49t'><fieldset id='hi49t'></fieldset></pre><dfn id='hi49t'></dfn><tr id='hi49t'><option id='hi49t'><kbd id='hi49t'></kbd><label id='hi49t'><strong id='hi49t'><font id='hi49t'></font></strong></label><ol id='hi49t'><code id='hi49t'><td id='hi49t'><strike id='hi49t'><blockquote id='hi49t'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='hi49t'></dt><sup id='hi49t'><q id='hi49t'><dd id='hi49t'><q id='hi49t'><del id='hi49t'><acronym id='hi49t'></acronym><tfoot id='hi49t'></tfoot><label id='hi49t'><strong id='hi49t'></strong></label><td id='hi49t'></td><ul id='hi49t'><select id='hi49t'><li id='hi49t'></li></select></ul><label id='hi49t'></label></del><tbody id='hi49t'></tbody><dt id='hi49t'></dt></q><small id='hi49t'><strike id='hi49t'></strike></small></dd></q><label id='hi49t'></label></sup></option><pre id='hi49t'><ins id='hi49t'><td id='hi49t'></td><sub id='hi49t'><optgroup id='hi49t'></optgroup></sub><center id='hi49t'><em id='hi49t'></em></center><acronym id='hi49t'></acronym></ins></pre></tr><tr id='hi49t'></tr><center id='hi49t'><tbody id='hi49t'></tbody><tfoot id='hi49t'></tfoot></center><small id='hi49t'><th id='hi49t'></th></small><small id='hi49t'></small><em id='hi49t'></em><dfn id='hi49t'><dd id='hi49t'></dd></dfn><dl id='hi49t'><i id='hi49t'><td id='hi49t'><thead id='hi49t'></thead></td></i></dl><style id='hi49t'><th id='hi49t'><form id='hi49t'><span id='hi49t'><dl id='hi49t'><label id='hi49t'></label></dl><th id='hi49t'><li id='hi49t'><noscript id='hi49t'></noscript><tbody id='hi49t'></tbody><tbody id='hi49t'><form id='hi49t'><tbody id='hi49t'></tbody><dd id='hi49t'><i id='hi49t'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='hi49t'><ol id='hi49t'><b id='hi49t'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='hi49t'><strong id='hi49t'></strong><label id='hi49t'><label id='hi49t'><tbody id='hi49t'><small id='hi49t'><noframes id='hi49t'></noframes><ul id='hi49t'></ul><b id='hi49t'></b></small></tbody></label><label id='hi49t'><code id='hi49t'></code><kbd id='hi49t'></kbd></label><u id='hi49t'><tt id='hi49t'></tt></u></label></tbody><dfn id='hi49t'><tbody id='hi49t'></tbody></dfn><pre id='hi49t'><em id='hi49t'><option id='hi49t'><dt id='hi49t'></dt></option></em></pre><optgroup id='hi49t'><thead id='hi49t'></thead></optgroup><optgroup id='hi49t'></optgroup><optgroup id='hi49t'></optgroup><em id='hi49t'></em><address id='hi49t'></address><blockquote id='hi49t'><u id='hi49t'><style id='hi49t'><b id='hi49t'></b><thead id='hi49t'><style id='hi49t'><strong id='hi49t'><ol id='hi49t'></ol></strong></style><acronym id='hi49t'><del id='hi49t'><dd id='hi49t'></dd><bdo id='hi49t'><legend id='hi49t'><kbd id='hi49t'><address id='hi49t'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='hi49t'></tbody></style></u><label id='hi49t'><dt id='hi49t'></dt></label></blockquote><li id='hi49t'><dl id='hi49t'><noframes id='hi49t'><form id='hi49t'></form></noframes></dl></li><td id='hi49t'></td><blockquote id='hi49t'><th id='hi49t'><tr id='hi49t'></tr><code id='hi49t'><sup id='hi49t'><fieldset id='hi49t'></fieldset><code id='hi49t'></code><big id='hi49t'></big></sup></code></th></blockquote><select id='hi49t'><kbd id='hi49t'><sup id='hi49t'></sup><form id='hi49t'></form></kbd></select><big id='hi49t'></big><em id='hi49t'></em><sup id='hi49t'><b id='hi49t'></b><strong id='hi49t'></strong></sup><kbd id='hi49t'><ol id='hi49t'></ol></kbd><optgroup id='hi49t'><tt id='hi49t'><font id='hi49t'><td id='hi49t'></td></font></tt></optgroup><pre id='hi49t'><center id='hi49t'></center></pre><tt id='hi49t'></tt><big id='hi49t'><strike id='hi49t'><li id='hi49t'><kbd id='hi49t'></kbd></li><i id='hi49t'><blockquote id='hi49t'><label id='hi49t'><u id='hi49t'><ins id='hi49t'></ins><dfn id='hi49t'></dfn></u></label><noscript id='hi49t'><span id='hi49t'></span></noscript><td id='hi49t'></td><pre id='hi49t'><li id='hi49t'><td id='hi49t'><label id='hi49t'></label><pre id='hi49t'></pre></td></li></pre><small id='hi49t'></small></blockquote></i><b id='hi49t'><i id='hi49t'></i></b><td id='hi49t'><select id='hi49t'></select><table id='hi49t'><tbody id='hi49t'></tbody></table><dt id='hi49t'><dd id='hi49t'></dd></dt></td></strike><strong id='hi49t'><sub id='hi49t'></sub><td id='hi49t'></td></strong></big><blockquote id='hi49t'></blockquote><small id='hi49t'></small><dir id='hi49t'></dir><tr id='hi49t'></tr><center id='hi49t'><u id='hi49t'></u></center><kbd id='hi49t'></kbd><select id='hi49t'><u id='hi49t'><p id='hi49t'><p id='hi49t'><em id='hi49t'><dfn id='hi49t'><table id='hi49t'><dl id='hi49t'></dl><center id='hi49t'></center></table></dfn><div id='hi49t'></div><small id='hi49t'></small></em></p></p><acronym id='hi49t'></acronym><u id='hi49t'></u><sup id='hi49t'><thead id='hi49t'><noscript id='hi49t'></noscript></thead></sup></u><ol id='hi49t'></ol><sub id='hi49t'></sub></select><address id='hi49t'></address><dl id='hi49t'><small id='hi49t'><ul id='hi49t'><optgroup id='hi49t'><em id='hi49t'></em></optgroup><tt id='hi49t'></tt><strike id='hi49t'></strike></ul><thead id='hi49t'><kbd id='hi49t'><kbd id='hi49t'></kbd><noframes id='hi49t'><bdo id='hi49t'><sup id='hi49t'><div id='hi49t'><bdo id='hi49t'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='hi49t'></label><strike id='hi49t'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='hi49t'></big><ins id='hi49t'><optgroup id='hi49t'></optgroup></ins><dl id='hi49t'><tbody id='hi49t'></tbody></dl><dt id='hi49t'></dt><tr id='hi49t'><address id='hi49t'></address></tr><small id='hi49t'><font id='hi49t'></font></small><option id='hi49t'><thead id='hi49t'></thead><em id='hi49t'></em></option><tfoot id='hi49t'></tfoot><tbody id='hi49t'></tbody><li id='hi49t'></li><tbody id='hi49t'></tbody><address id='hi49t'></address><del id='hi49t'><big id='hi49t'><label id='hi49t'><code id='hi49t'><th id='hi49t'><legend id='hi49t'></legend><i id='hi49t'></i><form id='hi49t'></form></th></code></label></big><dd id='hi49t'><span id='hi49t'><abbr id='hi49t'></abbr></span></dd></del><ol id='hi49t'></ol><address id='hi49t'><sup id='hi49t'><acronym id='hi49t'></acronym></sup></address><blockquote id='hi49t'></blockquote><font id='hi49t'></font><optgroup id='hi49t'><bdo id='hi49t'></bdo><acronym id='hi49t'></acronym></optgroup><del id='hi49t'></del><code id='hi49t'><select id='hi49t'></select><td id='hi49t'></td></code><tfoot id='hi49t'></tfoot><kbd id='hi49t'><b id='hi49t'><style id='hi49t'><tbody id='hi49t'><tr id='hi49t'></tr><big id='hi49t'></big><ol id='hi49t'><u id='hi49t'><dfn id='hi49t'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='hi49t'><b id='hi49t'><ins id='hi49t'><tt id='hi49t'><b id='hi49t'><blockquote id='hi49t'><dir id='hi49t'></dir><label id='hi49t'><li id='hi49t'></li><i id='hi49t'></i><u id='hi49t'><tbody id='hi49t'></tbody></u></label><li id='hi49t'><tt id='hi49t'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='hi49t'><sub id='hi49t'><div id='hi49t'></div></sub></fieldset><acronym id='hi49t'><td id='hi49t'><form id='hi49t'></form></td><big id='hi49t'><dfn id='hi49t'><b id='hi49t'><address id='hi49t'></address></b><thead id='hi49t'><span id='hi49t'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='hi49t'></ul><tbody id='hi49t'><sup id='hi49t'><legend id='hi49t'><b id='hi49t'></b></legend></sup><legend id='hi49t'><sub id='hi49t'><ul id='hi49t'><b id='hi49t'><q id='hi49t'></q></b></ul><tfoot id='hi49t'></tfoot><ul id='hi49t'></ul><bdo id='hi49t'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='hi49t'><label id='hi49t'></label></dfn><em id='hi49t'><bdo id='hi49t'><ins id='hi49t'><dl id='hi49t'></dl></ins><pre id='hi49t'><p id='hi49t'></p><span id='hi49t'><tt id='hi49t'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='hi49t'><option id='hi49t'><bdo id='hi49t'></bdo></option></sub><bdo id='hi49t'><small id='hi49t'></small></bdo><dl id='hi49t'></dl><address id='hi49t'></address><pre id='hi49t'><pre id='hi49t'></pre></pre><li id='hi49t'></li><ins id='hi49t'><legend id='hi49t'></legend></ins><strong id='hi49t'></strong><div id='hi49t'><div id='hi49t'></div></div><tr id='hi49t'><dt id='hi49t'><tbody id='hi49t'></tbody><dd id='hi49t'><optgroup id='hi49t'></optgroup></dd></dt><tbody id='hi49t'></tbody></tr><abbr id='hi49t'><font id='hi49t'><ins id='hi49t'></ins><small id='hi49t'><fieldset id='hi49t'></fieldset></small><noscript id='hi49t'></noscript><select id='hi49t'><optgroup id='hi49t'></optgroup></select></font></abbr><tr id='hi49t'></tr><strike id='hi49t'><th id='hi49t'></th></strike><label id='hi49t'></label><b id='hi49t'></b><ins id='hi49t'><del id='hi49t'><dt id='hi49t'></dt></del></ins><sub id='hi49t'><table id='hi49t'><small id='hi49t'></small><div id='hi49t'></div></table></sub></div></html> <script src="http://renhebaiyi.com/js/header.js" type="text/javascript"></script>